Kaip naudoti TINKAMĄ funkciją

Funkcija TINKAMAS kiekvieno teksto žodžio pirmąją raidę rašo didžiosiomis raidėmis, o visas kitas raides paverčia mažosiomis.

Formulė:

= TINKAMAS (tekstas)

Paaiškinimai:

Būtinas tekstas, teksto eilutė, kurią norite konvertuoti pirmąją kiekvieno žodžio raidę į didžiąją, o visas kitas raides į mažąsias.

Įspėjimai:

Visos pirmosios raidės bus konvertuojamos, įskaitant jungiamuosius žodžius (pvz., a, į, on ...).

Pavyzdys: Pakeiskite visų žodžių pirmąsias raides teksto eilutėje 'kaip naudoti tinkamą funkciją' į didžiąsias, o visas kitas raides į mažąsias

=TINKAMAS(A2)

Rezultatas grąžina „Kaip naudoti tinkamą funkciją“.

Parsisiųsti: TINKAMAS Funkcija