Kaip ištraukti N raides iš N-osios paskutinės raidės

Norėdami ištraukti N raides nuo N-osios paskutinės teksto eilutės raidės, turite naudoti Teisinga funkcija .

Formulė:

Nukopijuokite formulę ir pakeiskite 'A1' langelio pavadinimu, kuriame yra tekstas, kurį norite išgauti, ir pakeiskite N į reikiamą skaičių.=DEŠINĖ(KAIRĖ(A1,LEN(A1)-N),N)

Pavyzdys:

Norėdami išgauti 6 raides toliau nuo 5 paskutinė raidė iš teksto eilutės ' Kaip ištraukti N raides iš N-osios paskutinės raidės “.

Rezultatas grąžina šešių raidžių „Paskutinis L“.

Paaiškinimai:

1 žingsnis: Norėdami sužinoti teksto eilutės ilgį

Formulė =TIK (A1)
Rezultatas 54

2 žingsnis: Ištraukite tekstą iš eilutės be paskutinių 5 raidžių

Formulė =KAIRĖ(A1,ILGIS(A1)-5)
Rezultatas Kaip ištraukti N raides iš N-osios paskutinės L

3 veiksmas: Ištraukite šešias raides nuo 5-osios paskutinės (arba paskutines šešias raides iš 2 veiksmo)

Formulė =DEŠINĖ(KAIRĖ(A1,LEN(A1)-5),6)
Rezultatas Paskutinis L