Ctrl + Shift + tarpo klavišas: pasirinkite duomenų diapazoną

Spartusis klavišas Ctrl + Shift + tarpo klavišas yra pasirinkti dabartinį duomenų diapazoną. Paspauskite antrą kartą, kad pasirinktumėte visą darbalapį.

1 veiksmas: spustelėkite bet kurį darbalapio langelį (C2);

2 veiksmas: paspauskite ir palaikykite Ctrl ir Shift klavišus, tada paspauskite Tarpo klavišas iš klaviatūros;



3 veiksmas: paspauskite ' Ctrl + Shift + tarpo klavišas “ dar kartą iš klaviatūros, kad pasirinktumėte visą darbalapį.

Patikrinkite Daugiau „Excel“ nuorodų